Bebek Sağlığı

Çocuklarda Yaramazlığın Nedenleri

Sanılanın aksine çocuklar karakterlerini kendi kendilerine oluşturmazlar. Etraflarında bulunan anne ve babalarının hareketlerini kopyalayarak kendi karakterlerini yaratırlar. Ancak birçok anne ve baba durumun farkında değildir. Çocuklarının yaptıkları yaramazlıkları kendi karakteri veya huyu olarak görerek çocuğa kızar ya da cezalandırır. Bu oldukça yanlış bir harekettir ve tamamen ters teperek çocuğu daha hırçın, asabi ve yaramaz yapar.

Çocuklarda görülen kırıp dökme, itme , vurma gibi davranışlar dışa yönelttiği saldırganlıktır. Bu tip saldırganlıkların sebeplerinden biri de çocuğun anne ve babasıyla yeterli vakit geçiremeyerek kopuk ve güvensiz bir ilişki içerisinde olmasıdır. Oluşan bu eksik bağlanma yetişme sürecinin ilerleyen zamanlarında artarak devam edecektir.

Ayrıca çocuklarda görülen birçok konuda ayak diretme, karşı çıkma ve huysuzluk yapmanın sebebi ise anne ve babanın çocukla yeteri kadar ilgilenmiyor olmasıdır. Çocuğu yalnız bırakmanın sonucu olarak ayak diretmeler görülebilir. Ebeveyninin vereceği “neden böyle yapıyorsun, bizi üzüyorsun” gibi negatif yaklaşımlarda çocuğun ailesinden alamadığı pozitif ilginin yerine geçecektir. Bu durumda çocuk ilgi görmek istediğinde negatif ilgiye daha rahat ulaşabildiğinden bu duruma alışıp sürekli tekrarlayacaktır.

Çocuklarda Yaramazlığın Ne Kadarı Normaldir ?

Eğlenmek, öğrenmek ve keşfetmek için yaptıkları bazı davranışları yaramazlık olarak görebiliriz. Aslında bu onların yaşları göz önüne alındığında yapması gereken davranışlarından biridir.

6 yaşına kadar çocuklarımızın yaptığı yaramazlıkları normal görebiliriz. Ancak bu yaştan sonra toplum kurallarını ve davranış şekillerini öğrendiği için yaptığı yaramazlıklar azalmaya başlayacaktır. Azalma görülmez ise bu bir sorunun varlığının göstergesidir. Devam eden yaramazlıklar görüldüğünde aile sorunu bulmak için kendi davranışlarını da incelemelidir. Çözülemeyecek bir durumda ise gerekli yardımlar alınmalıdır.

Yaramazlık Hangi Durumlarda Artış Gösterebilir?

• Anne veya baba iş gereği uzun seyahatlere çıkıyor ya da çocuklarıyla uzun süre görüşemiyorsa

• Anne ve babanın ayrı yaşamaları durumu çocuklar için oldukça zordur. Bu dönemde anneanne ya da babaannenin de yokluğu yaramazlığın artışı için bir sebeptir. Ya dışarıya dönük saldırganlık sergiler ya da içe kapanarak tırnak yeme, parmak emme gibi davranışlar edinir.

• Çocuk çok fazla göremediği ebeveynin dikkatini çekmek için de yaramazlık yapar. Bu durum özellikle boşanmış çiftlerde görülmektedir.

• Evde süregelen baskıcı tutum da çocuğun daha saldırgan ve yaramaz olmasını sağlamaktadır.

Agresif Davranışları Ve Yaramazlığı Cezalandırmak Doğru Mudur?

Çocuğunuza hiçbir yaş döneminde ceza uygulamamalısınız. Uygulamanız halinde ise ileriye dönük kötü sonuçları olduğunu bilmelisiniz.

Yaptığı yaramazlıklar yada huysuzlukların sonucu olarak ceza vermeniz oldukça yanlış bir davranıştır. “Bunu yaptığın için şu yok” gibi sözleriniz çocuğunuzun o davranışı sonra yapmamasını sağlamaz.

Öncelikle davranışlarının yanlış olduğundan bahsetmelisiniz. Ardından bu konuşmaya rağmen devam ediyorsa yaptığı yanlışın tekrarlanması halinde istediği programı izleyemeyeceğini söylemeniz gerekmektedir. Bu sayede çocuğunuz bir daha o yaramazlığı yaptığında istediği programı izleyemeyeceğini bilecek ve bir tercih yapmak zorunda kalacaktır. Yaramazlık yaptıktan sonra ceza vermeniz ise hiçbir şeyi değiştirmeyecektir.

En Çok Okunanlar

Üste Git