Fiziksel Gelişim

Fiziksel Gelişim

Fiziksel gelişim, bedenin büyümesi ve olgunlaşmasının yanında devimsel özellik kazanmasını da içermektedir. Uzun süren ve olumlu yönde gelişen değişmelerdir. Her bir gelişim alanının etkileri farklıdır ancak hepsi birbirinin tamamlayıcıdır. Bir alanın gelişmesi diğer bir alanın oluşumunu ya da gelişimini desteklemekte ve tamamlamaktadır.

Bu sebeple gelişimler alanları için, bireyin uyumlu ve sağlıklı bir kişilik kazanmasında bütünlük içermektedir. Fiziksel gelişim, gelişimin kalıtsal temellerini içerir. Bir bütün olarak insan vücudunun gelişmesi ve büyümesidir; kişinin motor gelişimi, vücut ve duyu sistemlerinde ki değişikler, beslenme, uyku, cinsel gelişimi gibi süreçler fiziksel gelişim sürecini kapsar.

Nicel gelişim; bebeğin ağırlığı, boyu ve kurduğu cümlelerde ki artışlar gibi sayılabilen gelişimidir.

Nitel gelişim; çocuğun yapısında meydana gelen gelişimdir. Örneğin kemik ve kas yapısında meydana gelen gelişimidir.

Fiziksel gelişim bebeklik ve ergenlik döneminde gözle görülecek kadar fark edilebilmektedir. Bu dönemde bireyin gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması sonraki yaşamını daha kaliteli geçirmesini sağlayacaktır. Her zaman sağlıklı ve sağlam temeller ile büyütülmüş bir çocuk, ileri de çoğu şey ile daha güçlü başa çıkabilme yetisini kazandırmaktadır.

Çocuklarda fiziksel gelişim çok iyi gözlemlenmelidir. Anne ve babalar çocuklarının gelişimi sırasında olası bir aksaklık hissederler ise mutlaka uzmana başvurmalıdırlar. Çocuklarının sağlıklı bir eğitim süreci geçirmelerini sağlayan anne-baba çocuğun istenilen düzeyde fiziksel gelişim seviyesine ulaşmalarını sağlar.

Kız çocukları erkek çocuklarına göre daha hızlı gelişim sağlarlar. Erkek çocuklarına göre kız çocuklarının ergenliğe daha çabuk girmesi daha gelişmiş gözükmelerini sağlar. Ancak erkek çocukları ergenliğe girdiklerinde bu farkı kapatırlar.

Fiziksel gelişim genel olarak 5 evreye ayrılır. Bununla ilgili size standart bilgileri aktarmaya çalışacağız. Ancak dünyada artık her yeni doğan kuşağın eskiye nazaran farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir.

Bebeklerin 40 yıl öncesine bakıldığında daha ağır ve gelişiminde farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir. Örneğin ilkokula başlayan bir çocuk anne ya da babasının o yaşında ki gelişimi ile çok farklıdır. Daha uzun daha kiloludur.

Bunun nedeni olarak; günümüz şartlarında sağlık ve tıbbi alanın gelişmesi ve ebeveynlerin çocuklarını bu konularda destek alarak büyütmesi, beslenmelerinin daha iyi olması ve bence en önemli sebebi daha iyi eğitimli anne-babanın çocuklarını büyütürken her şeyi takip ederek ve özen göstererek yapmalarıdır.

Yapılan çalışmalarda her bireyin gelişiminin bulunduğu toplum ve kültüre göre farklılık gösterdiği ancak belirli bir düzen ve standart olan gelişim süreçleri olduğu gözlemlenmiştir. Çocukluk döneminde temeli atılan fiziksel gelişimin ileriki yaş ve dönemlerde yön değiştirmeden aynı doğrultuda geliştiği görülmüştür.

Aslında çok karıştırılan, farklı bilinen bir konu olan “büyüme” ve “gelişme” birbirinden ayrı kavramları içermektedir. Büyüme belli dönemlerde olurken, gelişme ömür boyu devam eder. Büyüme belirli bir yaştan sonra durur.

Büyüme fizikseldir, gelişme ise hem ruhen hem de fiziken olur. Gelişme süreci daha kapsamlıdır, büyüme sürecini de kapsar.

Büyüme kg. ve cm. ile ölçülürken, gelişme içerisinde bu büyüme süreci ile çocuk ruhen, beyin ve organları ile de gelişim sağlar. Buna gelişim değil de büyüme olarak da ifade eden kesimler olmaktadır. Ancak bu süreç büyüme sürecine girmez.

Özetle Fiziksel Gelişim; bedeni oluşturan bütün organların gelişmesi, kilonun artması, boyun uzaması, kemik yapısının ve kemiklerin gelişimi, dişlerin çıkması ve yapısının değişmesi, kas, beyin ve tüm sistemler (solunum, boşaltım, sindirim, sinir, dolaşım ) ve duyu organlarının gelişme sürecidir. Bu gelişim ömür boyu sürer ancak çocukluk döneminde gözle daha fazla fark edilmektedir.

 

Doğum Öncesi Fiziksel Gelişim

Bebeklik Döneminde Fiziksel Gelişim ( 0-2 yaş)

İlk Çocukluk Döneminde Fiziksel Gelişim ( 3-6 yaş)

 

En Çok Okunanlar

Üste Git