Kız Bebek İsimleri

BELKIS İsminin Anlamı

BELKIS: Efsaneye göre Hz. Süleyman zamanındaki Saba melikesinin adı.

– Güneşe tapan bir kavmin kraliçesi iken Hz. Süleyman’a biat ederek kendisiyle evlenmiş ve müslüman olmuştur. Kur’an’da ismi lafzen geçmemiştir. Fakat Hz. Süleymanla arasında geçen olaylar Neml suresinde anlatılır. Kur’an’da bahsedilen kadının o olduğu rivayet edilir

Belkıs İsminin Cinsiyeti

Kız

Belkıs İsminin Kökeni

Arapça

Harf Analizi:

Öncelikle harf analizin nasıl yapıldığını anlatalım; Belkıs ismini harf harf analiz ederek ne gibi özellikler taşıdığını tespi ediyoruz. Belkıs İsminin Harf Analizi aşağıdaki gibidir;

B : Önsezileri yüksek
E : Etrafındakileri çok fazla düşünen
L : Gizemli
K : Ticarete yatkın
I : Hasssas, duygusal , kırılgan
S : Duygularını karşısındakine açmada zorlanan

En Çok Okunanlar

Üste Git