Fiziksel Gelişim

Doğum Öncesi Fiziksel Gelişim

Doğum öncesi yumurtanın sperm ile birleşmesi sonucu yaşamın ilk başlangıcı başlar. Yumurtanın döllenmesi 2 hafta sürer. Döllenmiş yumurtaya zigot adı verilir. Genetik yapısı Bebek 23 anneden 23 babadan olmak üzere 46 kromozomdan oluşur.

2. haftadan sekizinci haftanın sonuna kadar olan zamanda embriyo dönemi geçer. Bu dönemde çocuğun temel yapıları, iç ve dış organları oluşmaya başlar. Embriyo döneminde bebeğin fiziksel yapısında değişikler oluşmaya ve organlar şekillenmeye başlar.

Embriyo gelişerek vücut organlarını meydana getirecek tabakaları oluşturmaya başlar. Bunlar;

blankEktoderm; en dıştaki tabakaya denir. Sinir sistemi, duyu organları, saç, tırnak, dış deri ve dişlerin bir kısmı artık oluşmuştur.

Mezoderm; orta tabakadır. Dolaşım ve salgı sistemleri ile kes ve iskelet sistemleri oluşur.

Endoderm; iç tabakadır. Karaciğer, akciğer, sindirim, solunum gibi önemli olan organlar meydana gelir.
Sekizinci haftadan sonra 38.haftaya kadar geçen süre fetüs evresidir. Bu evre doğum öncesi gelişimin en uzun evresidir. Bebeğin organları ve bedensel oluşumu hızla oluşur, büyür.

Üçüncü ayda el ayak parmakları şekillenmeye başlamış, kulak burun belirgin hale gelmiş ve cinsiyeti belirgin olmaya başlar. Çünkü üreme organı belirgin hale gelmiştir.

Dördüncü ayda bebek hareketlenir ve anne bebeği hissetmeye başlar. Bebek görünümü vardır bu ayda.
Beşinci ayda saçlar uzamaya başlar, bebeğin fiziksel gelişimi hızla devam eder. Beyine gönderilen uyaranlara tepki vermeye başlar.

Altıncı aya gelindiğinde ise bebeğin artık kas ve kirpik gelişimi neredeyse tamamlanmıştır.
Yedinci ay, artık bebeğiniz doğarsa hayatta kalacak kadar gelişimini tamamlamıştır.

Sekizinci ve dokuzuncu aylarda, bebeğiniz kilo almaya başlar, hareketleri fazlalaşmıştır. Kafasını oynatabilir ve dokuzuncu ayda rahim içerisinde gelişimini tamamlamış dış dünyaya hazır hale gelmiştir.

İnsan yaşamında fiziksel gelişimin en fazla olduğu dönem, doğum öncesi dönemdir. Çünkü bebeğin bütün yapısı nerdeyse anne karnında oluşur ve doğduktan sonra bunlar gelişir.

 

Fiziksel Gelişim

Bebeklik Döneminde Fiziksel Gelişim ( 0-2 yaş)

İlk Çocukluk Döneminde Fiziksel Gelişim ( 3-6 yaş)

 

En Çok Okunanlar

Üste Git